Sepetim (
0
)

SEPETİ GÖRÜNTÜLEKişisel Verilerin Korunması

Gizlilik İlkeleri:

Üyelerimizin-Müşterilerimizin arkopharma.com.tr sitemize ("Sitemiz") vermiş olduğu bilgilerin gizliliği, korunması ve ilgili diğer hususlarda aşağıda cari kuralları belirtilen Gizlilik Politikası benimsenmiştir.

  • Sitemize girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Güneş Kozmetik Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş.. ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısı üzerinde alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak, ilgili Banka ve benzeri Kart Kuruluşları'nca online olarak aranızda gerçekleştirilmektedir. (Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Güneş Kozmetik tarafında görülmez ve kaydedilmez) Bu bilgilerin aktarımı SSL-Tabanlı 128-Bit kodlama ile gerçekleştirilmektedir.
  • Müşterilerimizin Sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
  • Üyelerimize-Müşterilerimize ait bilgiler, Güneş Kozmetik Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş. ile, yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir.
  • Ayrıca üyelikleri ve/veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler üyelik işlemlerinizin yapılması, güncellenmesi, muhtelif ürün/hizmetlerin Güneş Kozmetik Sağlık Ürünleri Tic. A.Ş. ile iş ortakları ve tedarikçileri tarafından verilebilmesi/satımı, ürün/hizmet ücret-masrafı tahsilatları ve çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, SMS ve email gönderimi, satış ve kartlandırma uygulamaları için süresiz olarak kayda alınabilir, Güneş Kozmetik  A.Ş. nezdinde saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde-yerlerde paylaşılabilir ve kullanılabilir. Müşteri bu bilgileri onaylayarak her türlü ürün ve hizmete ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıya, keza, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için SMS, push notification, müşteri araması, ve email gönderimi için izin vermiş kabul edilir.
  • Herhangi bir sebep ile Güneş Kozmetiğin Türkiye distribütörü olduğu,  Arkopharma markasından gelen iletişimi durdurmak istediğinizde SMS ve email kanalları ile kolayca üyelik sisteminden çıkabilirsiniz.
  • Müşteriler Arkopharma’da kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz yasaların öngördüğü ölçüde derhal işleme alınmaktadır. Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında Arkopharma’a  sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman e-posta adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.
  • Sitemizin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir; Sitemizden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Güneş Kozmetik sorumlu değildir. Ek bilgi almak istediğiniz konularda sitemizde belirtilen iletişim yolları ile Arkopharma’a danışabilirsiniz.

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

GÜNEŞ KOZMETİK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş. (Arkopharma olarak anılacaktır)  olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, web sitemiz üzerinden müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işleyebiliyoruz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

Kişisel Verileriniz, Elde Edilme Yöntemleri ve İşlenme Amaçları

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, e bülten üyeliğiniz, Müşteri Hizmetleri ile telefonda yaptığınız görüşmeler/paylaşımlar, doldurduğunuz iletişim veya randevu formları, kariyer alanından doldurduğunuz iş başvuru formu vasıtasıyla, Arkopharma’dan mal veya hizmet satın almanız veya bir başka surette Arkopharma ile ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda otomatik olarak doğrudan sizlerden alınmaktadır. Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad, cinsiyet) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri, IP adresi), Arkopharma faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız ürüne ilişkin veriler, Müşteri hizmetleri ile yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, Arkopharma tarafından, Kanun’un 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, ürün satışına dair sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetimi gerekçelerinin yanı sıra kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında; doğum tarihi bilginiz ise size özel kampanya sunulabilmesi için açık rızanıza istinaden işlenecektir. Kariyer bölümünden doldurduğunuz iş başvuru formu kapsamında, kimlik,iletişim, eğitim ve mesleki verileriniz açık rızanıza istinaden işlenecektir. Yanısıra e-bülten üyeliğine katılımız durumunda sizlerden alınacak kimlik ve iletişim bilgileriniz de açık rızanıza istinaden işlenebilecek ve sizlere elektronik ticari ileti gönderilebilecektir.

Başlıca veri işleme amaçlarımız;

Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin, Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerininYürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi SüreçlerininYürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim ve Bilgi Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi/İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yönetilmesi

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

Yukarıda ifade edilen ve Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı ve sizlere ticari elektronik ileti (SMS, e-posta) gönderebilmek için onay talep edeceğiz. Web sitemizdeki üyelik koşullarını kabul ettikten sonra, uygun bulduysanız işbu aydınlatma metni uyarınca açık rıza için ilgili kutucukları işaretlemek ve kaydol tuşuna basmak suretiyle;  izin süreçlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Kimlik (Ad, Soyad) ve İletişim (Telefon, cep telefonu, E mail adresi) bilgileriniz, Ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi amacıyla işlenecektir. Ticari elektronik iletişim izninizi web sitemizdeki ilgili alanda yer alan kutucuğu işaretleyerek kaydol tuşuna basmak suretiyle verebileceksiniz.

Verilerin Paylaşımı

Arkopharma tarafından burada belirtilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, şirketimizin bünyesinde bulunduğu Arkopharma şirketler grubuna, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerin temini için hizmet aldığımız, kargo, banka, bilgi işlem hizmetleri firmaları, SMS ve e-mail gönderimi için hizmet alınan firmalar, mali denetim firmaları, anket firmaları gibi iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanun’un 8. maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İlgili kişiler olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.arkopharma.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Arkopharma’a daha önce bildirilen ve Arkopharma’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde  kvkk@arkopharmaturkiye.com adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden Arkopharma’a iletmeniz durumunda Arkopharma, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Arkopharma tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişiler;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

GÜNEŞ KOZMETİK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.  (VERİ SORUMLUSU)
ADRES : Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. No:11 D:2 Beyoğlu / İSTANBUL
TELEFON : 0850 302 21 54
MERSİS : 0434-1152-6650-0001
WEB ADRESİ:  www.arkopharma.com.tr

Icons
ÜCRETSİZ KARGO
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
MÜŞTERİ HİZMETLERİ
produit_certifié
SERTİFİKALI ÜRÜNLER
Fabriqué en france
FRANSA'DA ÜRETİM